СМИ описали ощущения от катания на ховерборде Lexus