Физиогномика наводит объектив или у кого успех написан на лице.