10 последних съемок Нати Чабаненко (Naty Chabanenko)
Съёмка: Нати Чабаненко для Gravure
Съёмка: Нати Чабаненко для Marie Claire
Съёмка: Нати Чабаненко для LoveCat