Дебют Александра Ойко
Пелевин сказал мне:"Саша, запиши стихи в аудио!"
Работа Loskut и Oiko
Книга "Звуки Мууки" автор Александр Ойко