Freeze the light!
Квитанция на расплату за электричество